วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ม.5

กลุ่มวิสาหกิจชุมชม ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่เน้นในเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคข้าว เพื่อพัฒนาข้าวอินทรีย์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 530
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

83 หมู่ 5 ตำบล แวงใหญ่ อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น

สอบถาม / โทร

คุณ นางประพาต แก้วจันทร์ / 095-3401697

อีเมล / ไลน์ไอดี

/ 0953041697

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน