วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 107
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

37 หมู่ 7 ตำบล ใหม่นาเพียง อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น

สอบถาม / โทร

คุณ นายไพศาล ผาจันดา / 085-7487699

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน