กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง

image

ทุ่งสัมฤทธิ์ ทุ่งแห่งความกล้าแกร่ง และปลูกข้าวอย่างมีคุณภาพ
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1344
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 21
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

42 หมู่ 6 ตำบล กระเบื้องใหญ่ อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

สอบถาม / โทร

คุณ นางทองม้วน พาจันทึก,นางนรินทร์ เที่ยงสันเทีย / 085-7657399

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / ข้าวโนนกระสัง

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน