วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง(อินทรีย์)รายละเอียดกลุ่มรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางฐิติรัตน์ วิลแลน 094-6264651

ที่อยู่

105/2 หมู่ 9 ตำบล หนองมะนาว อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
35 อินทรีย์

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง