กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ

เดิมเป็นกลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ ได้รวมกลุ่มเ็นวิสาหกิจชุมชน และได้พัฒนาจากการผลิตข้าวอินทรีย์ สู่การแปรรูปสรา้งมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมให้กับข้าวและธัญพืชที่เพาะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุทัยธานี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 341
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

5 หมู่ 1 ตำบล ห้วยรอบ อำเภอ หนองขาหยั่ง จังหวัด อุทัยธานี

สอบถาม / โทร

คุณ คุณธนพงศ์ ทองแพ / 092-4697918

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / Pooyaiyo

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน