วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง

image

เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำนาแบบอินทรีย์และผลิตข้าวที่มีโภชนาการสูง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Organic thailand, IFOAM
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวขาวปทุมธานี
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

57/2 หมู่ 8 ตำบล ทุ่งโพ อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นายสาคร ปากเกล็ด, นายวุฒิภาค ปิฐฏปาตี / 0970964750

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / pitathapatee

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน