สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด

เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่แปรรูปข้าวสารขาย ได้รับมาตรฐานการผลิต เข้าร่วมโครงการนีชมาเก็ต ทำนาแปลงใหญ่ และกำลังเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 566
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GMP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข49
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวชัยนาท 1

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

16/7 หมู่ 1 ตำบล สว่างอารมณ์ อำเภอ สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมัคร เปี่ยมสัมฤทธิ์, นางสาวอุบลรัตน์ นัคราจารย์ / 085-7338659,

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน