กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 316
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 24
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข49

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

8 หมู่ 7 ตำบล ม่วงหวาน อำเภอ เสาไห้ จังหวัด สระบุรี

สอบถาม / โทร

คุณ นายประจวบ วงษ์สานิล / 089-2419823

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน