กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 816.75
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 36
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข59
  • ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท
  • ข้าวพิษณุโลก 80

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

79 หมู่ 9 ตำบล มะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท

สอบถาม / โทร

คุณ นาย ประสิทธิ์ พิมขาว / 056-461620

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน