กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ หมู่ 3 บ้านคูหาใน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 209
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 55
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยด
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

192/2 หมู่ 3 ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา

สอบถาม / โทร

คุณ นางปราณี ทองรักษ์ / 063-0593478

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน