กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี ผลิตข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ ซึ่งถือเป็นข้าวพื้นเมืองที่มีรสอร่อย มีคุณค่าทางอาหารมากมาย "ทัั้งอิ่มนาน ทำงานทน"

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 500
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • อัลฮัมดูลิลละฮ์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

216 หมู่ 3 ตำบล เกตรี อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

สอบถาม / โทร

คุณ นายบูกาเส็ม กรมเมือง / 091-9809224

อีเมล / ไลน์ไอดี

/ 0919809224

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน