กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรี

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 18
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเล็บนกปัตตานี

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

11 หมู่ 2 ตำบล วังคีรี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวกมลศรี พลบุญ / 086-0162744

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน