กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 68
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวดอกข่า
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวสังข์หยด
  • ข้าวหอมกระดังงา
  • ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
  • ข้าวเล็บนกปัตตานี
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  • หอมหัวบอล
  • เบายอดม่วง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

41 หมู่ 2 ตำบล ท่าสะบ้า อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง

สอบถาม / โทร

คุณ นางพรรณี คงเอียด / 090-1758078

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน