กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ(GAP)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ(GAP)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 68
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 11
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเล็บนกปัตตานี

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

41 หมู่ 2 ตำบล ท่าสะบ้า อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง

สอบถาม / โทร

คุณ นางพรรณี คงเอียด / 090-1758078

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน