สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด/

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด/

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 63
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ ตำบล ดอนประดู่ อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสายสุนีย์ เกื้อแก้ว / 081-0989686

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน