วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล

กลุ่มได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยมีสมาชิก 13 คน ทางกลุ่มได้รับงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเกษตรกรมีการผลิตข้าวสังข์หยด และรวมกันขายข้าวสารตลอดทั้งปี
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 57.75
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 13
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI, GMP, Organic thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

116 หมู่ 7 ตำบล ควนขนุน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ / 085-4732438

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / 0854732438

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน