กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 159
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

148/1 หมู่ 6 ตำบล พนมวังก์ อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญสิทธิ์ พูลสง, กาญจนา สุขทอง / 085-6745161

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน