วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง (GAP)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง (GAP)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

71 หมู่ 5 ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสมจิตร์ ชัยสิทธิ์ / 084-6325409

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

  • Award-winning design
  • Super Fast Customer support
  • Email Design
  • Easy to Customize pages
  • Powerful Performance
ด้านบน