วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 217.50
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

71 หมู่ 5 ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสมจิตร์ ชัยสิทธิ์ / 084-6325409

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน