กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 701
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ / 089-7372634

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน