วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 237.50
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 22
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

149 หมู่ 13 ตำบล ชัยบุรี อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางยุพิน พรหมเช็ก / 093-3734021

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน