กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง(GAP)/(อินทรีย์)รายละเอียดกลุ่ม

กลุ่มก่อตั้งขึ้นด้วยการรวมตัวของแม่บ้านภายในชุมชนตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และตั้งแต่ปี 2545-47 ศูนย์วิจัยได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวสังข์หยดขึ้น ทางกลุ่มจึงได้ทำการทดลองปลูกข้าวสังข์หยดขึ้นมารายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ

ราคา 60 บาท

ข้าวสังข์หยดกล้อง

ราคา 60 บาทข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางยุพาวดี ขวัญแก้ว 086-0509942 0860509942

ที่อยู่

199 หมู่ 5 ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
217 19 GAP, GMP, Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง