กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวซ้อมมือบ้านบอฆอ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 90.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GMP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมกระดังงา

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ 2 ตำบล โฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

สอบถาม / โทร

คุณ นางสมฤดี สกุลน้อย / 083-1844148

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน