กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มกองทุนหมู่บ้านแร่

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 159
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 24
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวดอกข่า

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

2/1 หมู่ 3 ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเมือง จังหวัด พังงา

สอบถาม / โทร

คุณ นายไสว ประทีป ณ กลาง / 089-2889007

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน