กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง

ข้าวไร่ดอกข่าเป็นสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ผ่านภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานับร้อยปี โดยข้าวไร่ดอกข่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เมล็ดข้าวมีสีแดง มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยเมื่อนำไปหุง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ จะแสดงออกมาเด่นชัด เมื่อปลูกในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เท่านั้น

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 210
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 41
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวดอกข่า

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

27/1 หมู่ 1 ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเมือง จังหวัด พังงา

สอบถาม / โทร

คุณ นายวิโรจน์ มุขแก้ว / 098-0164838

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน