วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นสุข

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 36
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวเหนียวลืมผัว

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาววิจิตรา แสงทอง / 0818678516

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน