กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินปูน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 253
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.17 ต.เขวาไร่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สอบถาม / โทร

คุณ นางละออง คำเหลา / 089-8403531

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน