วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ (อินทรีย์)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพตำบลป่าอ้อ (อินทรีย์)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 341
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

61 ม.5 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นายอภิชัย ผุดผ่อง / 0810455616

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน