วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเหม้า

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 654
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 42
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

189 ม.7 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สอบถาม / โทร

คุณ นางกอบแก้ว ระวิเรือง / 062-5604770

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน