กลุ่มผูผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผูผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1054
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 44
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

1 หมู่ 6 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

สอบถาม / โทร

คุณ นายสม ตรีภา /

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน