กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 54
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

66 ม.4 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวธิดา คงอาษา / 065-3720199

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน