วิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 84
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 18
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

203 ม.6 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวชัญญานุช ตุเทพ / 085-4773106

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน