กลุ่มข้าวภูผา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวภูผา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 15
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 5
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

32 ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายนเรศ ขวัญปลอด / 080-1375118

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน