กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 58
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 21
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

266 ม.5 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวโชติกา ทองขุนดำ / 081-3542242

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน