กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 50.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 17
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

109 ม.8 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายเปลือน ชูช่วย / 086-2889833

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน