วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 61.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 33
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

47 ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายนัด อ่อนแก้ว / 087-2866446

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน