วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2



รายละเอียดกลุ่ม



รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม



ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID

ที่อยู่

47 ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook



ที่ตั้ง