กลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านวังจระเข้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านวังจระเข้

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 65
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 24
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

96 ม.5 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางเกษร บุญสนิท / 086-2779253

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน