ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวอินทรย์บ้านพังดาน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 173.75
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

123 ม.2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายเกรียรติศักดิ์ เทพหนู / 081-5988989

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน