บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 74.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 13
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

880 ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายจักร์กฤษณ์ สามัคคี / 089-9744226

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน