กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านโคกโพธิ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านโคกโพธิ์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

181/1 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ /

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

  • Award-winning design
  • Super Fast Customer support
  • Email Design
  • Easy to Customize pages
  • Powerful Performance
ด้านบน