กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหนองแก๋ว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลหนองแก๋ว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 691.00
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 90
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสันป่าตอง 1

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

94/1 ม.4 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สอบถาม / โทร

คุณ นายพัด ไชยวงค์ / 083-5766987

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน