กลุ่มเกษตรกรดอยปกาเกอะญอแหม่ลาคี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรดอยปกาเกอะญอแหม่ลาคี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 307
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • บือชูคี

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

บ้านป่าคา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สอบถาม / โทร

คุณ นายพฤ โอ่โดเชา / 082-1896856

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน