วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 574
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข43
  • ข้าวหอมมะลิ
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

58 ม.8 ต.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์ / 082-9751564

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / Siririce

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน