วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 383.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 37
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข43
  • กข79
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมชลสิทธิ์
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวธัญญสิริน
  • ข้าวเหนียวลืมผัว
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

209 ม.3 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ 67000

สอบถาม / โทร

คุณ นายภาณุสิทธ์ มั่นคง / 0868484861

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน