เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านลำพุก

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านลำพุก

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 395
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 19
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Organic Thailand PGS GI สุรินทร์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  • ปกาอำปึล

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

73 หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สอบถาม / โทร

คุณ นายบัญญัติ สัญจรดี / 0973254303

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน