วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 307.75
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 35
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

201 ม.15 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมคิด เพ็งลี / 0817086810

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน