วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 400
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Organic Thailand อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

185 หมู่7 บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สอบถาม / โทร

คุณ นายบรรจง แสนยะมูล / 0863547883

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน