วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 384
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 45
มาตรฐานที่ได้รับรอง : มาตรฐานอื่นๆ Bioagricert
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

1 ม.9 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวชบา ศรีสุโน / 0972712888

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน