กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงโนนสูง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงโนนสูง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 388
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 41
มาตรฐานที่ได้รับรอง : มาตรฐานเกษตร GAP ระบบ
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวเหนียวดำ

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

104 ม.8 บ้านโนนสูงใต้ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางนิตยา ภูชมศรี / 0644068364

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน