กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงโนนสูง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงโนนสูง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง : มาตรฐานเกษตร GAP ระบบ

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

104 ม.8 บ้านโนนสูงใต้ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางนิตยา ภูชมศรี / 0644068364

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

  • Award-winning design
  • Super Fast Customer support
  • Email Design
  • Easy to Customize pages
  • Powerful Performance
ด้านบน