สหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ จำกัด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 437
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 57
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวเหนียวแดง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

24 ม.7 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นายเวียงจันทร์ ทำนาผล / 0642050595

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน