กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม

image

ข้าวปทุมธานี ปลูกด้วยระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน จึงปลอดภัยและมีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 910
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 37
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข43
  • ข้าวขาวปทุมธานี
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นายชาตรี ระดมเล็ก / 0866142800

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน