กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว(สหกรณ์)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว(สหกรณ์)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 867
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP อินทรีย์ Organic Thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข43
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมควร ปานเถื่อน / 0866199337

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน